24 APR 2019

Celoslovenské kolo Astronomickej olympiády

Celoslovenské finálové kolo 13. ročníka Astronomickej olympiády sa konalo v dňoch 16. - 17. apríla 2019 vo Hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom. Súťažilo 18 žiakov, našu školu reprezentovalo šesť žiakov.

Celoslovenské kolo Astronomickej olympiády - foto

Traja z nich skončili ako víťazi: Samuel Amrich (IV. A) - 1. miesto, Radovan Lascsák  (III. A) - 2. miesto Ronald Doboš  (III. A) - 3. miesto.  Alex Blandón (II. A),  Albert Martin Gbúr (III. A) a Martin Kánassy (II. A) síce neskončili medzi úspešnými riešiteľmi, ale boli pochválení za ich vedomosti. 
Víťazi sa zúčastnia Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA), ktorá sa bude konať 2. - 10. 8. 2019 na Balatone v Maďarsku. 
K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na IOAA.