08 MAR 2019

Bosak Day

V rámci 150. výročia narodenia Michala Bosaka, rodáka z východného Slovenska, amerického bankára a podporovateľa vzdelania, sa na našej škole uskutočnilo podujatie organizované jeho príbuzným Ing. Rudolfom Bosakom.

Bosak Day - foto

Počas prvej časti programu sa žiaci II.C oboznámili s históriou tejto osobnosti. V druhej časti ich zaujali úvahy (eseje), ktoré boli ocenené v rámci súťaže pôvodnej tvorby v kategórii stredné školy Slovenská republika a Česká republika. Jednu z ocenených prác prezentovala jej autorka Marína Hluchá z II.C.
Prítomnosť pána Bosaka na našej škole využili v ďalšej časti ekonomického programu žiaci seminára aplikovanej ekonómie na konzultácie, ktoré sa týkali ich zámerov a pripravovaného produktu.