05 APR 2019

Astronomická olympiáda

Po ukončení 1.kola Astronomickej olympiády 2019 sa úspešnými riešiteľmi stali žiaci našej školy: Radovan Lascsák III.A, Martin Kánassy II. A, Samuel Amrich IV.A, Ronald Doboš III.A, Alex Blandón II.A a Albert Martin Gbúr III.A.

Astronomická olympiáda - foto

Všetci žiaci sú pozvaní na 13. ročník Celoslovenského finálového kola do Žiaru nad Hronom, ktoré sa bude konať 16. - 17. 4. 2019 vo Hvezdárni a planetáriu M. Hella. Srdečne blahoželáme a držíme palce.