16 NOV 2018

Projekt Erasmus+(foto)

Dňa 16.11.2018 projektový tím projektu Heritage for tomorrow - from understanding to enjoyment pripravil hlasovanie za najlepšie logo.

Projekt Erasmus+ - foto

Do hlasovania sa zapojili učitelia a žiaci našej školy, ktorí odovzdali spolu 288 hlasov 16 logám. Ďakujeme za váš hlas! 
1. miesto: logo č. 1 - Sára Krjaková, Diana Sninská, Dáša Vaňová, Marek Čižmár, Lukáš Weiszer (II.C)
2. miesto: logo č. 8 - Emma Trenklerová (IV.B)
3. miesto: logo č. 15/16 - Veronika Festenburg, Leonard Duhoň (I.B)
Víťazom srdečne blahoželáme!