31 MÁJ 2018

Prírodovedná exkurzia

Dňa 17.5.2018 sa študenti 1. a 3. ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie na Liptove. Našou prvou zastávkou bola Demänovská jaskyňa Slobody. Druhou bol Liptovský Mikuláš, kde sme navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody

Prírodovedná exkurzia - foto

a jaskyniarov najmodernejšie múzeum na Slovensku. Pozrieť a zažiť sa tu dá svet prírody od podzemia postupne až do vysokých hôr. Peslednou zastávkou bola najväčšia kontaktná ZOO na Slovensku, v ktorej sme mohli zažiť zvieratá v bezprostrednej blízkosti. Exkurzia nám pomohla rozšíriť si poznatky z biológie.