12 MÁJ 2018

Príprava na DofE expedíciu(foto)

Na našej škole okrem učenia sa máme možnosť rozvíjať svoju osobnosť aj v iných smeroch a získať medzinárodne uznávanú Cenu vojvodu z Edinburghu. 20 študentov pracuje na vytýčených cieľoch a jednou z úloh je aj príprava expedície.

Príprava na DofE expedíciu - foto Študenti, ktorí sa zapojili do programu si stanovili ciele v troch oblastiach: talent, šport a dobrovoľníctvo. Úlohy, ktoré spĺňajú presne stanovené kritériá, môžu plniť na troch úrovniach - bronzovej, striebornej a zlatej. Naši študenti sú bronzoví a strieborní. Popri práci na svojich cieľoch musia prekonať sami seba aj počas prípravy a realizácie expedície (4. oblasť programu), na ktorú je potrebné poctivo sa pripraviť a zvládnuť mnohé zručnosti. V sobotu 12.mája sme boli na výlete na Jánošíkovej skale pri Kysaku, kde sme si vyskúšali varenie v prírode, pohyb a orientáciu v teréne a tiež sme plánovali, čo je potrebné si zbaliť na expedíciu, na ktorej musíte prežiť dva dni a jednu noc, prípadne tri dni a dve noci v prírode bez možnosti dokupovať chýbajúce veci a jedlo. Náš tím to zvládol na jednotku a môže sa začať pripravovať na cvičnú a potom aj kvalifikačnú expedíciu. Veríme, že stihneme odovzdávanie cien v septembri. Držte nám palce :)
Viac informácií o Duke of Edinburgh´s Award tu: https://www.dofe.sk/