27 NOV 2018

Pamätné listy sv. Gorazda

Samuel Amrich (IV.A), Ronald Doboš (III.A), Martin Melicher (IV.A) a Katarína Šamuová (IV.B) boli ocenení Pamätným listom sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných súťažiach. Blahoželáme!

Pamätné listy sv. Gorazda - foto

Zlatí a strieborní medailisti z medzinárodných predmetových olympiád i majstrovstiev Európy a sveta vo viacerých športoch, ako aj ďalších súťaží si z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka prevzali Pamätné listy sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. Slávnostné podujatie sa už tradične konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Spolu bolo tento rok ocenených tridsať úspešných reprezentantov Slovenska v oblasti vedy, športu i umenia, medzi nimi naši štyria žiaci. Blahoželáme!

  

Zdroj: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-ocenilo-tridsat-najuspesnejsich-ziakov-a-studentov/