03 SEP 2018

Otvorenie školského roku(foto)

Nový školský rok 2018/2019 v našom gymnáziu slávnostne otvoril predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Otvorenie školského roku - foto

Tlačová správa KSK dostupná na https://web.vucke.sk/sk/novinky/predseda-kosickeho-samospravneho-kraja-otvoril-novy-skolsky-rok-gymnaziu-postova-kosiciach.html.