06 JÚN 2018

Ocenenie PRAEMIUM ALUMNI

Pri príležitosti 55. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach boli našim učiteľkám udelené ceny PRAEMIUM ALUMNI a ďakovné listy dekana.

Ocenenie PRAEMIUM ALUMNI - foto Na slávnostnom stretnutí absolventov pri príležitosti 55. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach dekan PF UPJŠ udelil ceny za významný prínos k rozvoju tvorivého prírodovedného vzdelávania a popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi. Medzi ocenennými absolventmi boli:
Mgr. Gabriela Frániková (ďakovný list dekana)
RNDr. Anna Ihnatková (cena PRAEMIUM ALUMNI )
Mgr. Monika Karoľová (cena PRAEMIUM ALUMNI )
RNDr. Zuzana Kolesárová (ďakovný list dekana).
Blahoželáme!


  

Fotogaléria dostupná na: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/fakulta/55-vyrocie/stretnutie-absolventov-fotogaleria/