06 APR 2018

Ocenenie KSK

Pri príležitosti Dňa učiteľov si 22 pedagógov prevzalo „Ďakovný list“ z rúk predsedu KSK Rastislava Trnku. Medzi ocenenými učiteľmi bola aj PaedDr. Marta Kurtová z nášho gymnázia. Gratulujeme!

Ocenenie KSK - foto

Podrobnejšie informácie sú dostupné na https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicky-samospravny-kraj-ocenil-stredoskolskych-ucitelov.html.