10 MAR 2018

Naši chemici opäť bodovali

V dňoch 7. - 10.3.2018 sa v Trnave a Rakoviciach konalo celoštátne kolo 54. ročníka Chemickej olympiády kategórie A.

Naši chemici opäť bodovali - foto

Vo štvrtok sa konala praktická časť na Katedre chémie Trnavskej Univerzity v Trnave, v piatok teoretická časť súťaže v priestoroch Strednej odbornej školy v Rakoviciach. Naši žiaci v tvrdej konkurencii riešiteľov z celého Slovenska obstáli nasledovne: 6. miesto obsadil Samuel Novák z II.A, 9. miesto obsadil Jakub Antala z IV.D a na 10. mieste sa umiestnil Dominik Kopčak z III.A. Všetci traja tak postupujú do širšieho výberu na 1. sústredenie pred Medzinárodnou chemickou olympiádou IChO. Práve tento rok sa koná jubilejný 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády práve tam, kde Medzinárodná chemická olympiáda vznikla, teda na česko-slovenskej pôde.