08 OKT 2018

Na ceste k slovenskej štátnosti(foto)

2.10. 2018 študenti 4. ročníka v rámci seminára z dejepisu navštívili výstavu Na ceste k slovenskej štátnosti.

Na ceste k slovenskej štátnosti - foto

2.10. 2018  študenti 4. ročníka v rámci seminára z dejepisu navštívili  výstavu Na ceste k slovenskej štátnosti.Zaujala ich netradičná forma spracovania témy (výstava umiestnená v 3D modeli štátneho znaku), interaktívne úlohy a materiály.