31 MÁJ 2018

Morfologické dni na UVLaF

Dňa 30.5.2018 sa študenti 3. ročníka SEB a BPŽ zúčastnili na Morfologickom dni na UVLaF, kde si vypočuli a pozreli odborné prezentácie z oblasti anatómie a histológie. Zaujímavú prezentáciu na tému Štruktúra materiálov vo vzťahu

Morfologické dni na UVLaF - foto

k angiogenéze predniesol náš úspešný Dominik Kopčák z III.A, ktorý spolupracoval na Katedre anatómie, histológie a fyziológie UVLaF. Jeho prejav a odbornosť ocenili aj učitelia vysokých škôl UVLaF a LF UPJŠ. V takejto spolupráci vysokých a stredných škôl by sme radi pokračovali, čo by mohlo byť motiváciou pre ďalších naších študentov.