13 AUG 2018

MEDZINÁRODNÁ BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

IBO - Medzinárndá biologická olympiáda sa uskutočnila 15.-22. júla 2018 v Teheráne, Irán. Zúčastnilo sa jej 261 účastníkov zo 68 krajín celého sveta. Náš Dominik Kopčák z III.A získal bronzovú medailu. Súťaž pozostávala

MEDZINÁRODNÁ BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - foto

zo 4 praktických úloh, každá trvajúca 1,5 hodiny, zamerané na biológiu živočíchov, rastlín, ekológiu a evolúciu a molekulárnu biológiu a biochémiu. Druhou časťou boli dva trojhodinové testy ktoré boli zamerané najmä na molekulárnu biológiu a biochémiu, fyziológiu, systematiku a anatómiu živočíchov a rastlín, ekológiu a evolúciu. Okrem biológie si súťažiaci pozreli Teherán a spoznávali Iránsku kultúru.