11 MAR 2018

Matematický B-deň 2017

Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili matematickej súťaže tímov Matematický B-deň a boli úspešní. Súťaž sa konala vo štvrtok 14.12.2017 počas celého vyučovacieho dňa. Začiatkom marca boli známe konečné výsledky.

Matematický B-deň 2017 - foto

Tento rok riešili úlohy na tajomnú tému Šípové hodiny. Objavovali, kombinovali, vytvárali a popisovali nové vzory a štruktúry. Za našu školu súťažili tri tímy, dva naše tímy sa dostali medzi desiatku najlepších v rámci Slovenska.

V pondelok 5.3.2018 mali naši súťažiaci stretnutie s koordinátorkou súťaže, pani Soňou Čeretkovou z Katedry matematiky FPV  UKF v Nitre. Spoločne prediskutovali riešenia a hodnotenie úloh. Až na tomto stretnutí sa tímy dozvedeli svoje umiestnenie a boli im odovzdané diplomy. 

Tím v zložení Matej Hanus, Michal Masrna, Matej Tarča a Róbert Sabovčík (všetci II.A) sa umiestnil na 3.miesto a tím v zložení Ronald Doboš, Samuel Novák, Branislav Pastula a Peter Ridilla (všetci II.A) obsadil 4. miesto.
Všetkým blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.    

Výsledky súťaže Matemetický B-deň 2017