18 MÁJ 2018

Matematická olympiáda - kat. B

Dňa 10. 4. 2018 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B. Naši študenti boli opäť úspešní a obsadili všetky medailové pozície. Víťazom sa stal Matej Hanus (II.A).

Matematická olympiáda - kat. B - foto

Na 2. mieste sa umiestnil Radovan Lascsák (II.A) a na 3. mieste Matej Tarča (II.A).
Medzi úspešných riešiteľov patria aj Michal Masrna, Martin Albert Gbúr, Miriam Magočiová a Patrik Paľovčík (všetci z II.A).
Všetkým srdečne blahoželáme.