09 MAR 2018

Masterclasses 2018

Dňa 7. 3. 2018 navštívili ÚFV PF UPJŠ v Košiciach šiesti žiaci nášho gymnázia: Doboš Ronald, Lascsák Radovan, Ridilla Peter, Pastula Branislav (II.A), Mackanič Adam a Blandón Alex (I.A).

Masterclasses 2018 - foto

Zúčastnili sa na 14. ročníku medzinárodného projektu „Hands on Particle Physics – European Masterclasses for High School Students”, kde odhaľovali svet kvarkov a leptónov prostredníctvom analýzy reálnych dát z experimentov na urýchľovači LHC v CERNe. Tohto projektu sa zúčastnilo viac ako 215 univerzít a výskumných centier z 52 štátov z celého sveta. Študenti získali certifikát o absolvovaní tohto medzinárodného projektu.