07 MAR 2018

Kvapka krvi

V stredu 21. februára 2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili Valentínskej kvapky krvi nadväzujúc na Študentskú kvapku krvi, ktorá sa konala začiatkom tohto školského roka, v októbri. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili!

Kvapka krvi - foto
V stredu, 21. februára 2018, sa študenti 3. a 4. ročníka zúčastnili Valentínskej kvapky krvi nadväzujúc na Študentskú kvapku krvi, ktorá sa konala začiatkom tohto školského roka, v októbri. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým darcom za nazbieranú odvahu; tým, ktorí darovať krv nemohli, aj keď chceli; a taktiež všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali túto akciu zorganizovať. Veríme, že sa ju podarí uskutočniť aj v budúcnosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.