18 MÁJ 2018

Krajské kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 10. 05. 2018 sa uskutočnilo Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategóriach "B", "C", a "D".

Krajské kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY - foto

Tradične sa v najväčšom počte vo všetkých kategóriach krajského kola Fyzikálnej olympiády v Košickom kraji  zúčastnili žiaci našej školy. Výsledky v tejto veľmi náročnej súťaži svedčia o ich výborných vedomostiach z fyziky.
Katogória "B": MARTIN MELICHER III.A - 2. miesto
                       BEÁTA HRONCOVÁ III.B - 3. miesto
                       SAMUEL AMRICH III.A - 4. miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória "C": RONALD DOBOŠ II.A - 2. miesto
                        RADOVAN LASCSÁK II. A - 3. miesto
                        BRANISLAV PASTULA II.A - 4. miesto (úspešný riešiteľ)
                        PETER RIDILLA II. A - 5. miesto (úspešný riešiteľ)
                        SAUMEL NOVÁK II.A - 5. miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória "D": JAKUB MANDZÁK I.A - 1. miesto
                        ALEX BLANDÓN I.A - 4. miesto (úspešný riešiteľ)
                        MAREK KURUC I.A - 5. miesto (úspešný riešiteľ)
                        MATÚŠ GINDL I.A -  12. miesto (úspešný riešiteľ)

                        MARTIN KÁNÁSSY I.A  - 12. miesto (úspešný riešiteľ)
                        SAMUEL KNUT I.D  -  12. miesto (úspešný riešiteľ)
Víťazom a všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.