10 APR 2018

JA Veľtrh podnikateľských talentov

Dve študentské firmy z našej školy sa zúčastnili celoslovenskej súťaže JA Veľtrh podnikateľských talentov.

Celoslovenské kolo sa konalo v Avion Shopping centre v Bratislave. Našu školu reprezentovali - firma TRIMMI (Nikola Vojtková III.B, Filip Fabián III.A, Max Martin III.C) a firma IONTEE (Ján Gomboš, Oliver Blicha, Daniel Breiner, Michal Demko všetci z III.D, Juraj Marcin III.B). 
Obidve firmy postúpili do užšieho finále TOP 6, ktoré sa uskutoční v máji.
Blahoželáme!