03 DEC 2018

Fyziklání online

Dňa 28.11.2018 sa od 17:00 do 19:59 konala medzinárodná fyzikálna súťaž, ktorej sa zúčastnili štyri tímy našej školy.

Fyziklání online je medzinárodná fyzikálna súťaž usporiadaná Fyzikálnym korešpondenčným seminárom Matematickej a fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Z našej školy sa jej zúčastnili štyri tímy.

V kategórii STREDOŠKOLÁCI A (103 tímov z vyšších ročníkov SŠ)
tím s názvom "Šamani" v zložení:  Ronald Doboš (III.A), Samuel Novák (III.A), Branislav Pastula (III.A), Samuel Amrich (IV.A) získal 2. miesto v národnom (21. miesto v medzinárodnom) kole

V kategórii STREDOŠKOLÁCI B (79 tímov z tretích ročníkov SŠ)
tím s názvom "Parabola neexistuje" v zložení: Hugo Halsz (I.A), Norbert Micheľ´(II.A), Maroš Mešter (II.D), Radovan Lascsák (III.A)  , Peter Ridilla (III.A) získali 3. miesto v národnom (21. miesto v medzinárodnom) kole 

V kategórii STREDOŠKOLÁCI C (86 tímov z nižších ročníkov SŠ)
tím s názvom YNWA v zložení: Martin Andričík, Alex Blandón, Martin Kánássy, Marek Kuruc, Jakub Mandzák získali 6. miesto v národnom (20. v medzinárodnom) kole

tím s názvom "Gympos D" v zložení: Adam Garafa (I.A), Martin Kliment (I.A), Maximilián Pándy (I.A), Oszkár Urbán (I.A), Matúš Vysoký (I.A) získali 9. miesto v národnom (28. v medzinárodnom) kole

Za vývorne dosiahnuté výsledky srdečne blahoželáme!

Výsledky súťaže sú na https://online.fyziklani.cz/cs/stats/
Zoznam zúčastnených tímov je na https://online.fyziklani.cz/cs/team/list.