25 MÁJ 2018

Exkurzia do spaľovne v Kokšove-Bakši

Dňa 25.mája 2018 bola pre žiakov tretieho ročníka, ktorí navštevujú Seminár z chémie organizovaná exkurzia do spaľovne v Kokšove-Bakši, ktorá je jednou z prevádzok firmy Kosit.

Exkurzia do spaľovne v Kokšove-Bakši - foto

Žiaci mali možnosť pozrieť si technológiu triedenia, drvenia, spaľovania odpadu, separácie kovového odpadu zo škvary, recyklácie a podobne. Dozvedeli sa o nových trendoch a perspektívach vo využití a spracovaní odpadu, a napríkad aj to, že spaľovňa okrem spaľovania odpadu zásobuje množstvo domácností teplom. Firma Kosit predostrela aj ďalšie plány a možnosti využitia tepla pochádzajúceho zo spaľovania (napr. na vykurovanie skleníkov na pestovanie zeleniny) - odpadové hospodárstvo je teda dynamickým odvetvím, ktoré sa naďalej intenzívne rozvíja a reaguje na aktuálne požiadavky spoločnosti.