13 NOV 2018

Deň jabĺk(foto)

V utorok 13. novembra sa naša škola aktívne zapojila do Týždňa Ligy proti rakovine tým, že sme zorganizovali už tradičný Deň jabĺk. U nás má táto akcia charitatívny rozmer.

Deň jabĺk - foto

Študenti z I.B a II.E a pani profesorky Ostricová a Balážiková napiekli a doniesli jablkové dobroty, ktoré sme vo vestibule školy cez veľkú prestávku ponúkali spolužiakom za symbolických 0,50€. Záujem bol veľký a počas dvoch prestávok sa takmer všetky koláče predali. Tento rok sme opäť vďaka všetkým zúčastneným - organizátorom, ako aj kupujúcim, vyzbierali 167,05€. Za získané peniaze zakúpime prateľné podložky do detského mobilného hospicu, keďže naša podpora už niekoľko rokov smeruje neziskovej organizácii Svetielko pomoci. Viac o činnosti Svetielka sa dozviete na www.svetiekopomoci.sk.