13 NOV 2018

Deň jabĺk(foto)

V utorok 13. novembra sa naša škola aktívne zapojila do Týždňa Ligy proti rakovine tým, že sme zorganizovali už tradičný Deň jabĺk. Na našej škole má táto akcia charitatívny rozmer.

Deň jabĺk - foto

Študenti z I.B a II.E a pani profesorky Ostricová a Balážiková napiekli a doniesli jablkové dobroty, ktoré sme vo vestibule školy cez veľkú prestávku ponúkali spolužiakom za symbolických 0,50€. Záujem bol veľký a počas dvoch prestávok sa takmer všetky koláče predali. Tento rok sme opäť vďaka všetkým zúčastneným - organizátorom, ako aj kupujúcim, vyzbierali 167,05€. Za získané peniaze zakúpime prateľné podložky do detského mobilného hospicu, keďže naša podpora už niekoľko rokov smeruje neziskovej organizácii Svetielko pomoci. Viac o činnosti Svetielka sa dozviete na www.svetiekopomoci.sk.