03 MÁJ 2018

Čo vieš o hviezdach

V dňoch 24. - 26. 4. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo vo vedomostnej súťaži "Čo vieš o hviezdach".

Čo vieš o hviezdach - foto

Do krajského kola postúpili žiaci našej školy a umiestnili sa takto:
Radoslav Lascsák z II. A obsadil 2. miesto, Samuel Amrich z III. A obsadil 3. miesto a Jakub Popovič z I. A bol úspešným riešiteľom, skončil na 5. mieste.
Víťazi postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v dňoch 5. - 7. júna 2018 v Žiari nad Hronom.
Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole.