25 MÁJ 2018

Chemická olympiáda kategórie C

V stredu 16.5.2018 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C.

Chemická olympiáda kategórie C - foto Súťaže sa zúčastnili aj naši šikovní prváci z I.C, I.A aj I.E, ktorí prešli cez výber školského kola. Všetci sa s náročnými úlohami statočne popasovali a sú úspešnými riešiteľmi: Marína Hluchá z I.C na 4. mieste, Alex Blandón z I.A na 8. mieste, Nórbert Kollár a Oliver Petráš z I.E na 10. a 14. mieste. K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme a prajeme im veľa chuti a motivácie aj naďalej chemicky šantiť :) .