19 APR 2018

Chemická olympiáda kategórie B

Dňa 5. apríla 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B.

Chemická olympiáda kategórie B - foto

Z našej školy sa súťaže zúčastnili žiaci II.A triedy Samuel Novák a Miriam Magočiová. Samuel Novák sa umiestnil na 1. mieste a Miriam magočiová na 2. mieste. K skvelým dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme!