15 APR 2018

Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

V dňoch 5. a 6. apríla 2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 10. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zuzana Mladšíková (IV. B) obsadila 2. miesto. Blahoželáme!

Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - foto

Po príchode a registrácii účastníkov sa konalo slávnostné otvorenie olympiády. Nasledovala písomná časť, ktorá pozostávala z testu a transformácie textu. Otestovali sme si svoje vedomosti a zručnosti pri vyberaní informácií z ukážok. Po písomnej časti nás čakala večera a neskôr sme sa mohli zúčastniť na besede s komikom a hercom Michalom Kubovčíkom, ktorý porozprával o svojich hereckých začiatkoch, súčasných projektoch a súťažiacim poskytol niekoľko rád ohľadom vystupovania pred divákmi.
                Na druhý deň ráno súťaž pokračovala ústnou časťou. Za 15 minút sme si  pripravili diskusný príspevok na danú tému a postupne sme  ho pred porotou predniesli. Záverečnému vyhodnoteniu predchádzalo krátke zhodnotenie našich výkonov. Porotkyne upozornili na najčastejšie chyby, pochválili našu tvorivosť a poďakovali nám za účasť.  Poslednou aktivitou bolo slávnostné odovzdanie cien. Na každého účastníka čakal diplom, tí šikovnejší si domov odniesli aj medailu a malý darček.