12 NOV 2018

CELOŠTÁTNE KOLO AMAVET

V dňoch 7.11. - 10.11.2018 sa v Bratislave uskutočnilo Celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET. Našu školu úspešne reprezentovala Sára Mária Majerníková z III.C, ktorá si svojim projektom zabezpečila postup na

CELOŠTÁTNE KOLO AMAVET - foto

EXPO SCIENCE AMAVET, ktorý sa uskutoční v Pardubiciach v ČR. Srdečne jej blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy v Medzinárodnom kole.