16 APR 2018

Celoslovenské kolo OĽP

11.-13. 4. 2018 sa uskutočnilo celoštátne kolo OĽP. Opäť sme boli úspešní.

Naša žiačka Tímea Zvoláneková (IV.D) získala 11. miesto v celoštátnom kole OĽP a v kategórii úvaha na tému  Migrácia – výzva pre Európsku úniu i svet obsadila 1. miesto. 
Blahoželáme!!!