20 APR 2018

Astronomická olympiáda

Celoslovenské finálové kolo AO sa konalo v dňoch 16. až 17. 4. 2018 v Žiari nad Hronom.

Astronomická olympiáda - foto
Medzi úspešnými riešiteľmi sa umiestnili naši študenti Radovan LAŠČÁK (II. A) a Samuel AMRICH ( III. A).  Zúčastnia sa Medzinárodného workshopu začiatkom septembra 2018 v Maďarsku na Balatone a Medzinárodnej olympiády   z astronómie a astrofyziky v  novembri 2018 v Číne. 
K tomuto úspechu ​​​ im srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na IOAA.