19 OKT 2018

AMAVET

Dňa 18.10.2018 sa uskutočnilo Krajské kolo pre Košický a Prešovský kraj Festivalu vedy a techniky AMAVET, na ktorom reprezentovala našu školu Sára Mária Majerníková z III. C s prácou "Ideálna teplota eliminovania inklúznych

AMAVET - foto

teliesok s maximálnym ziskom proteínu AsLOV2". Sára Mária svoj projekt obhájila a postúpila do Celoštátneho kola. Srdečne jej blahoželáme!
Projekty si boli pozrieť a zároveň prišli povzbudiť svoju spolužiačku aj študenti III.C v rámci predmetu biológia.