07 DEC 2017

Zdobenie medovníkov

Projektový tím Erasmus+ Euconnectour v spolupráci s OZ Stonožka zorganizovali dňa 6. 12. 2017 tvorivú dielňu "Zdobenie medovníkov" .

Zdobenie medovníkov - foto

Okrem študentov svoje zručnosti predviedli aj učitelia a nepedagogickí pracovníci našej školy. Časť ozdobených perníčkov sme venovali do vianočnej burzy, kde si ich môžete kúpiť.