28 NOV 2017

Pamätné listy sv. Gorazda

Dominik Kopčak (III.A), Martin Melicher (III.A) a Katarína Šamuová (III.B) boli ocenení Pamätným listom sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných súťažiach. Blahoželáme!

Pamätné listy sv. Gorazda  - foto

Spolu 53 žiakov a študentov – výborných reprezentantov Slovenska v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach – získalo Pamätné listy sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2017. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ich dňa 24. 11. 2017 v Bratislave takouto formou ocenila štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová za vynikajúce výsledky v oblasti vedy, robotiky, športu či tanca.

     

Zdroj: https://www.minedu.sk/statna-tajomnicka-olga-nachtmannova-ocenila-uspesnych-ziakov-a-studentov-pamatnym-listom-sv-gorazda/