27 NOV 2017

Ocenenie žiakov Košického samosprávneho kraja

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva boli ocenení úspešní žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Medzi ocenenými bol aj náš Martin Melicher, žiak III.A. Blahoželáme!

Ocenenie žiakov Košického samosprávneho kraja - foto

Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity, za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu.
Zdroj: https://web.vucke.sk/sk/novinky/ocenenie-najlepsich-studentov-z-celeho-kraja-5.html.