19 DEC 2017

Land Rover 4x4 in Schools World Finals 2017(foto)

Tím Columba Racing úspešne reprezentoval školu aj v medzinárodnom finále súťaže Land Rover 4x4 in Schools v konštrukcii 4x4 vozidla s rádiovým ovládaním v Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty).

Land Rover 4x4 in Schools World Finals 2017 - foto

Medzinárodný projekt "The Land Rover 4x4 in Schools Technology Challenge" je zameraný na oblasť vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM). Jeho cieľom je usporiadať súťaž žiackych tímov v konštrukcii 4x4 vozidla s rádiovým ovládaním, ktoré spĺňa predpísané technické špecifikácie. Hodnotenie odbornej poroty je komplexné, zohľadňuje jazdné vlastnosti zhotoveného vozidla na testovacej dráhe, prezentáciu tímovej práce na vývoji vozidla po stránke dizajnu, použitých technológií a materiálov, environmentálnych a ekonomických otázok.
Tím Columba Racing v zložení Martin Hrehor (II.A), Karol Kováč (III.B), Juraj Marcin (III.B), Patrik Poprocky (II.D), Peter Ridilla (II.A) nás úspešne reprezentoval v svetovej konkurencii, kde vybojoval 15. priečku v rebríčku a stal sa tímom s najlepším skóre v strednej Európe.

Okrem stretnutí s rôznymi VIP hosťami si zvlášť vážime návštevu pána Dušana Horniaka, veľvyslanca SR v Spojených arabských emirátoch, ktorý je spolu s tímom na titulnej fotografii. 

Zažite WF2017 s tímom prostredníctvom https://columba.gympos.sk/adventure.pdf.