02 NOV 2017

Košický Matboj

Dňa 27. 10. 2017 sa konala matematická súťaž družstiev Košický Matboj. Víťazom súťaže sa stali žiaci našej školy.

Košický Matboj - foto

Víťazné družstvo súťažilo v zložení Michaela Bobeničová (III.A), Martin Melicher (III.A), Matej Hanus (II.A) a Michal Masrna (II.A). Blahoželáme!
Kompletné výsledky si môžete pozrieť na stránke seminar.strom.sk