30 NOV 2017

Fyziklání online

V stredu 29. 11. 2017 sa uskutočnila medzinárodná 3-hodinová tímová fyzikálna súťaž "FYZIKLÁNÍ ONLINE" .

Fyziklání online - foto Do súťaže sa prihlásili dve družstvá našej školy. Súťažili v kategórii "B". Nadobudnuté vedomosti z fyziky naplno využili a umiestnili sa na prvých miestach v Československom hodnotení: https://online.fyziklani.cz/cs/stats/

Družstvo  "Šamani": Maroš Bratko (IV.A), Ronald Doboš (II.A), Jakub Pohly (IV.A.), Samuel Amrich(III.A) obsadilo 3. miesto v medzinárodnom hodnotení 41 družstiev.

Družstvo  "!Drago": Dávid Šatala, Michaela Bobeničová, Dominik Kopčak, Timotej Župina, Martin Melicher (III.A) obsadilo 11. miesto v medzinárodnom hodnotení 41 družstiev.

BLAHOŽELÁME k dosiahnutým výsledkom.