20 NOV 2017

Expedícia MARS

Samuel Amrich (III. A) vynikajúco obhájil svoje vedomosti a zručnosti z astronómie v semifinále súťaže a ako účastník päťčlennej medzinárodnej posádky sa 9.12.2017 zúčastní simulovanej Expedície na Mars.

Expedícia MARS - foto

Expedícia MARS je unikátna medzinárodná súťaž, s desaťročnou históriou, pre mladých záujemcov o kozmonautiku, astronómiu a ďalšie vedecké odbory.
Cieľom projektu sú simulované lety do vesmíru so získaním skúseností, ktoré môžu využiť v bežnom živote.
Garantmi súťaže je prvý česko-slovenský kozmonaut Vladimír Remek a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela.
Blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.