29 SEP 2017

DOD na Ústavnom súde

V priestoroch Ústavného súdu počas DOD robila program aj naša hudobná skupina Generation GP9 pod vedením RNDr. Silvie Görcsösovej. V programe odzneli obľúbené skladby zahraničných spevákov.

DOD na Ústavnom súde - foto