15 DEC 2016

Staromestský turnaj v basketbale mix družstiev

Naši študenti sa stali víťazmi Staromestského basketbalového turnaja zmiešaných družstiev !

Staromestský turnaj v basketbale mix družstiev - foto

Družstvo v zložení Petra Poláčková III.B, Monika Mihaliková II.D, Patrícia Szegedyová II.D,Martin Selecký IV.E, Richard Fedák II.A, Matúš Trojčák I.C, Martin Baron I.A, Zoltán Hanesz IV.A, Adam Dragula II.A obhájilo minuloročné 1. miesto Staromestského basketbalového turnaja mix. Srdečne blahoželáme !