15 DEC 2016

Krajské kolo vo florbale stredných škôl

Dňa 8.12.2016 sa konalo krajské kolo vo florbale chlapcov. Naše družstvo sa umiestnilo na vynikajúcom 1. mieste!!!

Krajské kolo vo florbale stredných škôl - foto

Družstvo v zložení Denis Antoš IV.B, Peter Bezeg II.B, Richard Blaško IV.B, Patrik Bucher III.D, Oliver Glitta III.A, Richard Hrehor IV.B, Tichomír Jenkut III.D, Karol Kováč II.B, Maroš Kulík IV.A, Marek Lapár II.A, Valentín Lužák I.C, Nicolas Tabačko I.C sa stalo viťazom krajského kola vo florbale chlapcov!  Zároveň postúpili  na Majstrovstvá Slovenska stredných škôl!  K úspechu im srdečne blahoželáme!