21 DEC 2015

(Ne)ľudskosť

Naši žiaci úspešne reprezentovali školu v súťaži (Ne)ľudskosť a dnešný svet, ktorú vyhlásila Filozofická fakulta Prešovskej univerzity pre študentov SŠ Košického a Prešovského kraja. Ester Tomajková a Tomáš Šebo (IV.A) sa v posterovej časti umiestnili na 1. mieste a Veronika Rišková a Peter Papcun (III.A) na 3. mieste. Blahoželáme!

(Ne)ľudskosť - foto