Archív

Rok 2012
Rok 2013 - do 30. 6. 2013
Rok 2013 - od 1.7.2013 do 31.12.2013

Verejné obstarávanie od 1. 7. 2013 

P.č Predmet zákazky Lehota dodania Lehota na  PP Termín zadávania zákazky Prílohy Termín zadania zákazky Pracovisko / miesto dodania
1. podlahová krytina 31.8.2013 31.7.2013 9.7.2013 výzva 2.8.2013 Gymnázium Poštová 9, Košice