Profil verejného obstarávateľa

Odkaz na profil verejného obstarávateľa


Gymnázium, Poštová 9, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

SÚHRNNÉ SPRÁVY
 
podľa § 117 ods. 2 zákona  o verejnom obstarávaníRok 2012
Rok 2013 - do 30. 6. 2013
Rok 2013 - od 1.7.2013 do 31.12.2013

 

Verejné obstarávanie od 1. 7. 2013 

P.č Predmet zákazky Lehota dodania Lehota na  PP Termín zadávania zákazky Prílohy Termín zadania zákazky Pracovisko / miesto dodania
1. podlahová krytina 31.8.2013 31.7.2013 9.7.2013 výzva 2.8.2013 Gymnázium Poštová 9, Košice