Profil verejného obstarávateľa

Gymnázium, Poštová 9, Košice je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

ODKAZ NA PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/410 (kliknite)

SÚHRNNÉ SPRÁVY podľa zákona  o verejnom obstarávaní: 
do 31. 12. 2021 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/410 (kliknite)
od 1.1.2022 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/410 (kliknite)

AKTUÁLNE ZVEREJNENÉ VÝZVY: 
https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/skolske/gymnazia/gymnazium-postova-ke/vo.html (kliknite)