Prolongácia

Predĺženie platnosti ISIC kariet na šk. rok 2017/2018.

Pre potreby použitia ISIC kariet na využitie služieb dopravných prepravcov je nutné predĺžiť platnosť ISIC kariet čím skôr. Platnosť karty je možné  predĺžiť pomocou čítačky kariet, ktorá sa nachádza v učebni IF3. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte administrátora ISIC kariet - RNDr. Silviu Görcsösovú.


 
Informácia o platnosti ISIC kariet
Maturanti:
Platnosť dopravy  končí 30.6.2017
Platnosť ISIC známky končí 30.9.2017.
Ostatní študenti:
Platnosť ŽSR Vám končí 30.6.2017.
Platnosť DPMK končí 31.8.2017.
Platnoť ISIC známky končí 30.9.2017.