ISIC/Euro26

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je:
 1. identifikačným preukazom žiaka školy
 2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach
 3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC
 4. európskou kartou mládeže EURO<26
 5. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky
 6. elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia
 7. elektronickou peňaženkou
 8. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice
 9. platný vždy na jeden školský rok
 1. identifikačným preukazom žiaka školy: nahrádza papierový preukaz školy, na preukaze je logo školy, názov školy, osobné údaje a fotografia žiaka a slúži na identifikáciu žiaka v škole alebo mimo nej 
 2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach: náhradza papierové potvrdenie pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach, vďaka čipu umiestnenému v preukaze stačí žiakovi jediný preukaz, ktorý môže používať na všetky tri druhy dopravy.
  Pred prvým použitím preukazu: v SAD a MHD je potrebné dať si svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 „zaevidovať“ do systému na predpredajnom mieste dopravcu. V SAD sa naň dá nahrať kredit, v MHD sa naň dá nahrať predplatný cestovný lístok a ďalej sa preukaz používa ako bežný preukaz vydaný dopravcomna železniciach má držiteľ preukazu 50 % zľavu na lístok v 2. vozňovej triede na ktorejkoľvek trase v rámci celého Slovenska. Stačí si pri kúpe lístka vyžiadať “žiacky cestovný lístok”. Ten sa predáva aj bez predloženia preukazu. Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je potom potrebné predložiť pri kontrole cestovného lístka sprievodcovi vo vlaku.
 3.  
 4. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC: zelená strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok  tvorí licenciu ISIC (international student identity card) a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozíciii viac ako 40.000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné licenciu ISIC využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC.  

  Zoznam zliav na ISIC na Slovensku
  Zoznam zliav na ISIC vo svete 
   
 5. európskou kartou mládeže EURO<26: modrá strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok  tvorí licenciu EURO<26. Licencia EURO<26 sprístupňuje viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a v Európe. Miesta, kde je možné licenciu EURO<26 využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom EURO<26. 

  Zoznam zliav na EURO<26 na Slovensku
  Zoznam zliav na EURO<26 v Európe 
   
 6. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky: vďaka čipu vloženému v preukaze je možné preukaz využívať aj ako stravný lístok. Podmienkou je, že škola má zakúpený stravovací systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy. 
   
 7. elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia: preukaz je možné použiť ako vstupenku na niektoré kultúrne alebo športové podujatia zakúpené cez Ticketportal. Pri rezervácii cez Ticketportal stačí zadať číslo čipu a pri vstupe na podujatie potom stačí priložiť svoj preukaz k turniketu. Na niektoré podujatia predávané cez Ticketportal je tiež poskytovaná zľava na licenciu ISIC a EURO<26 (letné festivaly, divadlá,...). 
   
 8. elektronickou peňaženkou: vo FaxCopy aj s 10 % zľavou na kopírovacie a reprografické služby na licenciu ISIC a EURO<26 
   
 9. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice: preukaz je možné používať aj ako identifikačný preukaz čitateľa, takže nie je potrebné platiť za knižničný preukaz, 
   
 10. platný vždy na jeden školský rok. Jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje:
  1. známkou ISIC - licencia ISIC a EURO<26 sa predlžuje zakúpením známky ISIC na nový školský rok. Známka stojí 10 EUR. Dostanete ju priamo na škole alebo v pobočkách CKM 2000 Travel. Skontrolujte si, či máte na modrej strane preukazu známku ISIC na nový školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný na 90.000 zliav a výhod na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú viazané na licenciu ISIC a EURO<26. 
    
  2. priložením preukazu k stredoškolskému terminálu a obnovením elektronickej platnosti čipu vloženého v preukaze. Na to, aby mohol byť Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 používaný na zľavy v doprave (MHD, SAD a železnice), je potrebné aktualizovať ho na stredoškolskom termináli. Vždy v septembri je preukaz potrebné priložiť k terminálu a za 1 – 2 sekundy je preukaz aktualizovaný. Stredoškolský terminál sa nachádza priamo na škole, prípadne na inom mieste, o ktorom sa dozviete na škole. 
    

Ďalšie otázky?

Ak by ste na tejto stránke alebo na stránke www.euro26.sk nenašli všetky potrebné informácie a odpovede na svoje otázky, zavolajte nám na číslo 0650 405 490 (volanie je za cenu miestneho hovoru) alebo nám napíšte na emailovú adresu euro26@ckmsyts.sk. Informácie o zľavách v doprave (MHD, SAD a železnice) nájdete na www.emtest-sk.sk.

Kde si kartu vybaviť?

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, známku ISIC a informácie o stredoškolskom termináli môžete získať na škole, konkrétne u pani profesorky RNDr. Silvie Görcsösovej (kabinet fyziky).
Žiadosti o vydanie preukazu alebo známky:
 1.  ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU ŽIAKA ISIC/EURO<26 ALEBO ZNÁMKY ISIC
 2.  ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU UČITEĽA ITIC ALEBO ZNÁMKY ITIC

Ako aktivovať

Karta je vždy platná od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roka. Platnosť preukazuje ISIC známka, ktorú je potrebné si vždy v novom školskom roku zakúpiť. Aktuálna známka ISIC Vás oprávňuje na zľavy u partnerov.
Pre účely dopravy je karta platná od 1.9. do 31.8. nasledujúceho roka. Pre ďalšiu platnosť je potrebné kartu priložiť k terminálu alebo zaslať na aktiváciu do firmy EmTest (www.emtest-sk.sk).

Otázky, otázky, otázky...

 1. Čo mám urobiť, keď stratím svoju kartu alebo sa mi poškodí?
  Ihneď kontaktuj osobu, ktorá má na starosti ISIC karty v Tvojej škole. Bude potrebné vyplniť žiadosť o duplikát Tvojej karty, uhradiť aktuálnu cenu duplikátu a do 48 hodín Ti bude vystavený nový preukaz. Tvoj starý preukaz bude ihneď zablokovaný proti zneužitiu a prípadný kredit, napr. v autobusovej doprave, Ti bude prehratý na novú kartu.
 2. Oplatí sa mi kúpiť si kartu aj so známkou, keď som v poslednom ročníku?
  Určite áno. Svoju kartu môžeš využívať denno-denne u množstva partnerov a častokrát niektorí partneri poskytujú také zľavy, že už pri jednom nákupe sa Ti vrátia vynaložené peniaze.
 3. Môžem získavať zľavy, keď nemám aktuálnu známku ISIC?
  Nie. Je potrebné si zakúpiť aktuálnu ISIC známku, nalepiť ju na zadnú stranu karty do vyhradených políčok a prípadne si aktivovať kartu na termináli kvôli doprave.
 4. Čo mám robiť, keď by som chcel využívať zľavu v podniku alebo obchode, ktorý ešte nie je partnerom ISIC?
  Pošli nám e-mail na adresu recepcia@ckmsyts.sk s názvom a adresou daného obchodu a popisom zľavy alebo benefitu, ktorý by si chcel. My sa pokúsime prijať tento obchod medzi našich partnerov.
 5. Čo v prípade, keď skončím školu? Môžem ďalej využívať zľavy?
  Áno. Do Tvojich 26 rokov môžeš využívať kartu EURO<26 a nakupovať so zľavami u partnerov podporujúcich EURO<26 (drvivá väčšina ako pri ISIC). Ak pôjdeš na vysokú školu, tam automaticky budeš mať kartu ISIC a každoročne si treba zakúpiť známku ISIC a pokračovať vo využívaní zliav.
 6. Vydáva karty ISIC ešte niekto iný?
  Nie, združenie CKM SYTS je výhradným vydavateľom preukazov ISIC, ITIC, EURO<26, GO<26, IYHF.