Aktivity

Facebook

V tejto časti Vám prinášame prehľad aktivít žiackej školskej rady. Ako to prebiehalo si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Punč (charitatívna zbierka)

V priebehu mesiaca DECEMBER 2017 sme pripravili teplý punč pre študentov. Výťažok z predaja bude odovzdaný konkrétnej rodine.

Poštovácky Mikuláš

Je tu zima, je tu mráz, šiesteho príde Mikuláš zas! Poštovákom rozdá dary, aby sladko rozmýšľali. V takomto hesle sa niesol 6. december na Poštovej. Mikuláš s jeho pomocníkmi čertmi a anjelmi navštívili každú triedu našej školy a všetkým študentom, ktorí sa celý rok snažili byť dobrí a pilne študovali daroval ich sladkú odmenu. 


Deň študenstva

Nie všetci študenti vedia prečo je 17. november štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu aMedzinárodný deň študentstva. A práve 17. november je deň, ktorý patril, patrí a bude patriť študentom. 
Preto si ho aj my pripomenieme. Tešiť sa môžete na prednášky, exhibičnú debatu, volejbalový turnaj, tvorivé dielne, filmové okienko, miestnosť spomienok. Na niektoré aktivity sa musíte vopred prihlásiť ako napr. prednášky, workshopy, volejbalový turnaj alebo filmové okienko.

Študentské voľby

Šudentské voľby sú presnou simuláciou skutočných volieb s plnou výbavou – volebná miestnosť, študentská volebná komisia, volebné lístky, volebná urna a skutoční kandidáti. Čo je teda iné? Voliči. Študentské voľby sú zamerané pre žiakov stredných škôl, ktorí majú 15 a viac rokov a majú záujem vyskúšať si či už volenie samotné, zasadanie v komisii alebo aj organizáciu študentských volieb ako takých.

Imatrikulácia prvákov

Každoročne prvou veľkou aktivitou žiackej školskej rady je organizovanie IMATRIKULÁCIE prvákov. Tradične sa táto slávnosť uskutočňuje v priestoroch Domu Umenia. O návštevníkov nemáme núdzu. Záujem je stále veľmi veľký. Program vytvárajú samotní študenti nášho gymnázia.


Fotenie

Žiacka školská rada v posledných rokoch začala s akktivitou fotenie tried. Fotky tried sa nachádzajú na stránke školy a môžu si ich naši studenti a učitelia objednať aj v talčenej forme.

Poštovácky ples

Fašiangy – čas radosti, zábavy, ale hlavne, čas karnevalov. A ten karneval u nás teda stál zato ! Študenti v rôznych maskách si užívali programu a dobrej hudby celý večer. V tombole nebolo núdze o krásne, vtipné i užitočné ceny, školská kapela nám zahrala niečo na zahriatie sa a potom sa začala párty. Upíry, zbití Slovanisti a rôzne iné masky to roztočili na parkete a v Tabačke to žilo až do neskorého večera.


Gymposácky suvenír

Tradíciou sa pomaly stáva je ponuka suvenírov, ktoré propagujú naše gymnázium. Obľubu si našli mikiny, tričká a tašky s logom našej školy.

Burza kníh

Ak by ste náhodou mali doma knihu, ktorú ste už veľakrát prečítali, skúste ju doniesť na Burzu kníh. Táto akcia prebieha niekoľkokrát v roku. Každý si tam nájde inú knihu a zamení ju. 

Volejbalový turnaj

Trochu sa vyšantiť v našej telocvični a možno si zmerať sily aj s profesormi. To je cieľom športovej aktivity, ktorá sa tradične koná každý rok v zimnom období.

DOD

Deň otvorených dverí je aktivita vedenia školy, na ktorej participujú aj samotní členovia žiackej školskej rady.Sprevádzanie skupín a záujemcov o štúdium našej školy, rozhovory o mimoškolskom živote a možnostiach ako tráviť čas po vyučovaní.

Zber papiera

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme zorganizovali sme zber papiera. Počas jedného týždňa sa doň zapojilo mnoho študentov aj s rodičmi a spoločnými silami napĺňali kontajter pripravený na školskom dvore. Pretože každý chce nejako pomôcť našej planéte, účasť nebolo malá. A samozrejme, triedu s najväčším počtom nazbieraných kilogramov čakala finančná odmena.