Aktivity

8. február 2018 - krajské kolo Olympiády ľudských práv Tímea Zvoláneková získala 8. miesto a postupuje na celoslovenské kolo

4. december 2017 - školské kolo Olympiády ľudských práv, do krajského kola postupuje Tímea Zvoláneková. Blahoželáme!

12. apríl 2017 - komentovaná prehliadka synagógy na Puškinovej ulici na seminári z občianskej náuky

8. február 2017 - krajské kolo Olympiády ľudských práv Matej Dubinský získal 7. miesto a postupuje na celoslovenské kolo

23. január 2017 - beseda o práve s advokátkou na seminári z občianskej náuky

9. december 2016 - školské kolo Olympiády ľudských práv