15 FEB 2019

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

V krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 13. februára 2019, obsadila Marína Hluchá (II.C) v kategórii 2A 5. miesto.