22 NOV 2018

Olympiáda v nemeckom jazyku

V okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku nás budú reprezentovať: v kategórii 2A- Marína Hluchá z 2.C a Alex Blandón z 2.A, v kategórii 2B- Bibiána Hroncová z 4.C a Peter Zimovčák z 3.A .Víťazom srdečne blahoželáme.